Προσθήκη ραδιοφώνου


Μπορείτε να προσθέσετε ένα ραδιόφωνο στο έργο μας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του ιστότοπου με έναν τρόπο που σας βολεύει, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα σε αυτή τη σελίδα.

Δώστε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

   ●  Όνομα ραδιοφώνου
   ●  Το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο
   ●  Επίσημη ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού
   ●  Ραδιοφωνική ροή
   ●  Συχνότητα εκπομπής
   ●  Γλώσσα εκπομπής
   ●  Σήμα κλήσης
   ●  Μορφή εκπομπής