Συχνότητα
Είδη μουσικής
Joy FΜ 106.9 Joy FΜ 106.9 106.9 FM Ειδήσεις
Δίαυλος Ροδόπης 92.4 Δίαυλος Ροδόπης 92.4 92.4 FM Ελληνικά
Pop
Dance
ΕΡΤ Κομοτηνής 98.1 ΕΡΤ Κομοτηνής 98.1 98.1 FM Ελληνικά
Ειδήσεις
Ράδιο Ξυλαγανή 104.5 Ράδιο Ξυλαγανή 104.5 104.5 FM Ελληνικά
Pop
Ράδιο Χρόνος 87.5 Ράδιο Χρόνος 87.5 87.5 FM Ειδήσεις
Ροδόπη Ράδιο 95.5 Ροδόπη Ράδιο 95.5 95.5 FM ξένα hits
Ελληνικά
Dance