Περιγραφή Σταθμού

Ο Ερωτόκριτος FM 87.9 είναι ένας κρητικός ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει στα 87.9 FM. Παίζεται αποκλειστικά κρητική παραδοσιακή μουσική, μαντινάδες και λαϊκή μουσική

Γλώσσα: Ελληνική.

Είδη μουσικής: Ελληνικά.


Συχνότητα

  • Ηράκλειο 87.9 FM

Contacts

Όλα τα σχόλια

  • Μετσοχαραλάμπης καλόμοιρης Κρουσώνα
    Καλό σου θέλω αδελφέ ότι σού θέλω νάχω Μπέμπο καί ξαναμπεμπο σού Γιώργη μιά καλημέρα Καί δέ τή νάκουσα ποτέ νά πείς είς στό ναέρα